Wypadek przy pracy

Staraj się o należne odszkodowanie

Kto może uzyskać odszkodowanie, gdy wystąpi wypadek przy pracy?

Odszkodowanie może uzyskać każdy poszkodowany pracownik. Istotne jest w tym przypadku, aby sprawcą wypadku był pracodawca lub inny pracownik. W przypadku, gdy poszkodowany sam ponosi winę za zdarzenie, odszkodowanie nie może być wypłacone. Ubezpieczyciel wypłaca także środki rodzinie pracownika, gdy był śmiertelny

W Polsce dochodzi do bardzo dużej ilości wypadków przy pracy. Obecnie zgłasza się ich tu najwięcej w Europie. Kiedy można mówić o wypadku przy pracy? Jest to:

  • Zdarzenie nagłe i gwałtowne
  • Spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od poszkodowanego

przy pracy

Poszkodowany pracownik może starać się o odszkodowanie. Z jakich źródeł można je uzyskać?

wypadek przy pracy

  • od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • od ubezpieczyciela pracodawcy

W przypadku ZUS-u poszkodowany może starać się tylko o jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli jednak jego stan zdrowia pogarsza się, może on także starać się o rentę.

W przypadku odszkodowania od pracodawcy lista możliwych świadczeń jest znacznie dłuższa

  • odszkodowanie
  • zadośćuczynienie
  • zwrot poniesionych kosztów leczenia
  • wyrównanie utraconych zarobków
  • różne rodzaje rent
wypadek w pracy
Wypełnij formularz
*
*
*

Dokumenty potrzebne do odszkodowania za wypadek w pracy

By poszkodowany pracownik mógł otrzymać odszkodowanie, musi zgłosić się do ubezpieczyciela. Przy zgłoszeniu należy złożyć wniosek wraz z dokumentami. Są to dokumenty, które potwierdzają okoliczności zdarzenia oraz stan zdrowia poszkodowanego.

Najważniejszym dokumentem jest protokół powypadkowy. Dokument ten sporządza pracodawca. Podane są w nim przyczyny i okoliczności zdarzenia, a także wskazany jest winowajca. Poszkodowany powinien także dostarczyć dokumentację medyczną, taką jak karta informacyjna ze szpitala, czy diagnoza lekarska. Jeżeli pracownik poniósł jakieś koszty związane z wypadkiem i leczeniem, również powinien przedstawić rachunki i faktury. Wówczas otrzyma zwrot poniesionych strat.